E-Uprava Opštine Kovačica
  Ulaz u sistem:
LIB JMBG
Glavna strana » Prosleđivanje zahteva

SVAKA ZLOUPOTREBA JE ZAKONOM KAŽNJIVA !

IZVODI SE U OVOM SISTEMU IZDAJU SAMO ZA LICA KOJA SU ROĐENA,VENČANA ILI UMRLA NA TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA

Ovde možete predati zahtev za neku od kategorija ispod:

Podaci o zahtvu
Podaci o licu za koje se podnosi zahtev Ime

Prezime

JMBG

Mesto rodjenja / Mesto smrti


Podnosilac Ime

Prezime

Kontakt telefon

Mesto

Adresa


Izaberi vrstu zahtevaNačin preuzimanjaRazlog podnošenja zahteva